Mã sinh viên hoặc họ tên Ngày Sinh
Lưu ý:
Dữ liệu chỉ cập nhật cho Cao đẳng chính quy, từ xa, vừa làm vừa học (từ năm tốt nghiệp 2014 trở về sau), Đại học chính quy (từ năm tốt nghiệp 2004 trở về sau)